تصاویر در ما خلاصه نمی شوند جهان نگاه ماست.

 

از اهداف اصلی کانون عکس اصفهان می توان به موارد زیر اشاره داشت؛
۱- برنامه های روتین هفتگی کانون که هر سه شنبه برگزار می شود
۲- برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی مختلف و تبادل نظر و کارگاه های مشترک با دانشگاه های هنر و دانشکده های عکاسی
۳- دعوت از اساتید مطرح هنر کشور و برگزاری کارگاه هایی با موضوعات روز در زمینه های مختلف بینارشته ای

کانون عکس اصفهان

   کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به کانون عکس اصفهان می باشد.

   تهیه شده توسط آیین نگار ارتباطات.

   کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به کانون عکس اصفهان می باشد.

   تهیه شده توسط آیین نگار ارتباطات.