تصاویر در ما خلاصه نمی شوند جهان نگاه ماست.

 

از اهداف اصلی کانون عکس اصفهان می توان به موارد زیر اشاره داشت؛
1- برنامه های روتین هفتگی کانون که هر سه شنبه برگزار می شود
2- برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی مختلف و تبادل نظر و کارگاه های مشترک با دانشگاه های هنر و دانشکده های عکاسی
3- دعوت از اساتید مطرح هنر کشور و برگزاری کارگاه هایی با موضوعات روز در زمینه های مختلف بینارشته ای

تصاویر در ما خلاصه نمی شوند جهان نگاه ماست.

از اهداف اصلی کانون عکس اصفهان می توان به موارد زیر اشاره داشت؛
1- برنامه های روتین هفتگی کانون که هر سه شنبه برگزار می شود
2- برگزاری کارگاه های آموزشی و علمی مختلف و تبادل نظر و کارگاه های مشترک با دانشگاه های هنر و دانشکده های عکاسی
3- دعوت از اساتید مطرح هنر کشور و برگزاری کارگاه هایی با موضوعات روز در زمینه های مختلف بینارشته ای

کانون عکس اصفهان
کانون عکس اصفهان
کانون عکس اصفهان
کانون عکس اصفهان

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به کانون عکس اصفهان می باشد.

تهیه شده توسط آیین نگار ارتباطات.

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به کانون عکس اصفهان می باشد.

تهیه شده توسط آیین نگار ارتباطات.