برنامه های پاییز

مهر ماه 
برنامه اول – ششم مهر:  مواجهه عکاس با حقیقت و واقعیت صحنه /با  علی شیلاندری
برنامه دوم – سیزده مهر : ساعت واقعه /با  حسین نوری
برنامه سوم – بیست و هفت مهر : نقد و بررسی نمایشگاه کانون/ سیامک تراکمه زاده
آبان  ماه 
برنامه اول-  چهار آبان : تکنیک در جهت هدف /با ایمان شفیعا.
برنامه دوم-  یازدهم آبان :  تایم لپس/ با عماد نعمتی . نمایش عکس های موبایلی/ با ابراهیم عرب بیگی
برنامه سوم –  هجدهم آبان : لرزیدن دست/با مهدی قلعه بیگی، پیمان رضایی
برنامه چهارم-  بیست و هفتم آبان : عکاسی و روایت /با حضور یوریک کریم مسیحی
آذر  ماه 
برنامه اول – دوم آذر: برند سازی شخصی/با امیرپرویز تراکمه زاده .اعترافات هنرمندانه/با رسول کمالی
برنامه دوم – نهم آذر: خودنگاره/با مشارکت اعضا
برنامه سوم – شانزده آذر : عکاسی خبری /با علی درویش
برنامه چهارم –  بیست و سوم آذر: زیر نویس، نوشتن در مورد عکس های شخصی/ با حضور پیمان هوشمند زاده
برنامه پنجم –  سی ام آذر: عکس خام یک: ویرایش عکس/با صفا پیرشیری
نویسنده : تیم تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.