تغییرات گسترده سایت

همانطور که در پیش از انتخابات کانون ،نسبت به تغییرات گسترده در ساختار درونی کانون عکس اصفهان وعده داده بودم.از فردای این انتخاب مرحله به مرحله نسبت به اجرایی شدن و حرفه ای شدن کانون عکس اقدامات مدنظر را آغاز نمودم.در ابتدا با تصویب هیئت مدیره تیم محتوایی حرفه ای که متشکل از اعضای جدید و قدیمی کانون بود را تشکیل دادم.هیئت تحریریه که شامل؛سردبیر سایت،دبیر گفت و گو،دبیر خبر و گزارش،دبیر ترجمه،دبیر مقالات تخصصی،ویراستار….. با نویسندگان زیر مجموعه می شد به سرعت به تولید محتوای تخصصی دست زد.که تمام این تغییرات را در یک ماه و نیم گذشته شاهد بودید.(و نه به تعریف خود که به گواه دیگر کانون ها و سایت های تخصصی عکاسی در این سال ها بی نظیر بوده است.)در ادامه و به صورت موازی به دنبال تغییرات گسترده سایت در پی یک قالب مفیدتر بودیم که جلسات فشرده با یک گروه طراح سایت مدرن و حرفه ای ما را به یک سایت ایده آل عکاسانه رساند.آنچه در چند روز آینده می بینید حاصل تلاش جمعی و حتی شبانه روزی است که امیدوارم با حمایت شما اعضای کانون بیش از پیش خودش را چه در کشور و چه در دنیای عکاسی امروز نشان دهد.

پریسا فهامی/رییس هیئت مدیره کانون عکس اصفهان

نویسنده : تیم تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.