گزارش نشست عکاسی خیابان با حضور امیرحسین کمالی

گروه تحريريه سايت كانون عكس انجمن سينماى جوانان اصفهان/افسانه غلافگر:

كانون عكس انجمن سينماى جوانان اصفهان، نشست نقد و بررسى پيرامون عكاسى خيابانى را با حضور امير حسين كمالى در روز چهارشنبه ٢٥ مهر ماه نود و هفت در نگارستان امام خمينى برگزار كرد.
امير حسين كمالى صحبت‌هاى خود را با سؤال “عكاسى خيابانى قرار است كجا اتفاق بيفتد” مطرح كرد و سپس به تعريف واژه‌ى تمدن يا شهريگرى پرداخت كه به تلقى‌هاى گوناگون از حالت‌هاى جامعه انسانى مى‌پردازد و تشریح کرد که معنى عام شهر و شهرنشينى در طول تاريخ بشر، معادل مفهوم تمدن است و انقلاب صنعتى به عنوان محركى نيرومند، با ايجاد نهادهاى اقتصادى، ادارى،  سياسى، اجتماعى و فرهنگى، ساختار شهرها را دگرگون كرد؛ وی افزود در شهرنشينى مدرن بسيارى از سنت‌ها و ارزش‌هاى گذشته شكسته مىشود و در تعريف آن، پارك، پيشگام مطالعات مستقل جامعه‌شناسى شهرى آمريكا مىگويد: شهر، محل سكونت انسان‌هاى منجمدى است كه بهم نزديك هستند اما، رابطه‌اى با يكديگر ندارند.
امير حسين كمالى گفت: عكاسى خيابانى، صحنه هايى از زندگى روزانه‌ى مردم را سوژه قرار مى دهد كه براى خودشان اتفاقات عادى محسوب مىشود و بىتوجه از كنارش رد مىشوند. هدف اصلى آن عكاسى از مردم است و انسان محور است و نگاه عكاس است كه حقيقتى را خلاقانه در لحظه‌اى ثبت مى كند و رنگ و بوی شوخ‌طبعى، پيام سياسى و اجتماعى نيز دارد.
عكاسى خيابانى، همچنين گاهى اوقات عكاسى پنهانى (كانديد) ناميده مى شود.
اگر چه بين هر دو تفاوت وجود دارد.
عكاسى كانديد امروزه طرفداران زيادى دارد و به عكس‌هايى گفته می‌شود كه بصورت ناگهانى و بدون ژست دادن به سوژه گرفته مى شود و به معنى عكاسى رُك و راست و صادقانه است.
هنرى كارتيه برسون، استاد هنر عكاسى كانديد است. در اختيار گرفتن “لحظه تعيين‌كننده” از شاهكارهاى وى در اين سبك از عكاسى است.
امير حسين كمالى ادامه داد: يكى از زيبايىهاى عكاسى خيابانى، ماهيت آزاد آن است كه هر كس مىتواند فارغ از مكانى كه در آن زندگى مىكند، در آن مشاركت كند.
ادامه نشست با نمایش تعدادی عکس و مجموعه عکس خیابانی و صحبت پیرامون آنها پیگیری شد و امیرحسین کمالی با توضیحاتی در مورد نقاط قوت و ضعف در عکس‌های خیابانی و نمایش تعدادی از عکس‌های خیابانی ثبت شده توسط ایشان، در پايان گفت:
عكس‌هايى بگيريم كه به احساسات ما تلنگر بزند و باعث شود به انسانيت و جامعه اطرافمان، مردمى كه در تعامل روزانه با ما هستند فكر كنيم، به زيبايىهاى كوچك زندگى كه ما به راحتى از اعطاى آنها صرف نظر كرده و از كنارشان مىگذريم و عكسى كه باعث شود به ديگر افرادى كه رنج مىبرند و به اميدها و آرزوىهاى هر روزه‌ى افراد بينديشيم.

نویسنده : تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.