اندیشه های مرلوپونتی در عکاسی

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می کند
نشست آموزشی اندیشه های مرلوپونتی در عکاسی با حضور
ایمان شفیعا
چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
خیایان باغ گلدسته کتابخانه مرکزی اصفهان
برای ثبت نام مشخصات خود را به 09135467646 ارسال نمایید .

نویسنده : تیم تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.