کتاب درآمدی معاصر بر فلسفه هنر معرفی شد

کتاب درآمدی معاصر بر فلسفه هنر معرفی شد

گروه تحريريه كانون عكس انجمن سينماى جوانان اصفهان/ فاطمه شاهی :

در تاريخ 11 دی ماه ۱۳۹۷ با همراهی كارگروه كتاب‌خوانى كانون عكس انجمن سينماى جوانان اصفهان در مجموعه فرشچیان،کتاب «درآمدی معاصر بر فلسفه هنر»نوشته: نوئل کرول و ترجمه: پریسا صادقیه برگزار شد.
هدف از انتخاب این کتاب آشنایی بیشتر با مباحث فلسفی هنر می باشد که مباحث ابتدایی شناخت هنر را در غالب نظریات مختلف طبقه بندی هنر از نگاه دیدگاه تحلیلی بررسی ؛
فصل۱: هنر ، تقلید، بازنمود
” ۲ : هنر به مثابه بیان
” ۳: هنر به مثابه فرم
“۴ : نظریه های زیبا شناختی هنر
این۴ فصل ۴ پایه اصلی تحلیل هنر از دیدگاه فلسفی است. چیزی که آن را از سایر کتب فلسفه هنر متمایز می کند فصل ۵ است در واقع چیزی که باید از این کتاب فرا بگیریم نگاه تحلیلی و انتقادی به نسبت هنر است که سبب زایش یک نظریه جدید در باب طبقه بندی آثار هنری شده است.
عکاسی در واقع رابطه بین ذهن و عین است و نظریه در طی انقلاب ۴۰ ساله ایران توانسته مفید واقع شود . جنگ ایران خواستگاه اولیه عکاسی شد که در پی آن دانشگاه صدا و سیما به عنوان یک ارگان دولتی عکاسی را به طور ضمنی وارد ایران کرد و سپس به دانشگاه هنر تهران و آزاد و … راه یافت. در اوایل دهه ۷۰ نظریه عکاسی مورد توجه قرار گرفت.
سوالاتی که در اینجا مطرح است عبارت اند از:
نظریه برای عکاسی چه کارکردی دارد؟
نظریه در عکاسی چیست ؟
نظریه در هنر به چه معناست؟
نظریه در طی قرن های ۱۷ در اروپا و غرب شکل گرفت که می توان آن را به عکاسی تعمیم داد و در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ نظریه های جدیدی تا به امرو شکل گرفته است . خواستگاه نظریه در ایران، در دانشگاه یا نظام آکادمیک بوده و سپس به در غالب نهادهای هنری، گالری، مجله ها، صفحات مجازی،موسسات، رسانه ها و جشن ها رواج یافته است .
از جمله افرادی که در این نظام دانشگاهی فعالیت داشته ” غزاله هدایت، فرشید آذرنگ، مهدی مغیم نژاد، مهران مهاجر ” که همواره تاثیراتی مثبت بر عکاسی ایران گذاشته اند که در این جلسه به معرفی هر یک از افراد و فعالیت هایشان پرداخته شد.

نویسنده : تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.