عکاسی به مثابه هنر

کارگروه هیئت تحریریه و سایت کانون عکس اصفهان :

کانون عکس اصفهان به منظور پرداختن بیشتر به آگاهی اعضا از سیر تاریخی و تکوین هنر عکاسی روز چهارشنبه ۳ آبان ماه نشستی با عنوان “عكاسي به مثابه هنر(از آغاز تا مدرنيسم)” با حضور علی صالحی برگزار می‌کند.

سر فصل موضوعات مورد نظر برای جلسه:
دوره اي كه عكاسي هنر نبود
دوره اي كه براي هنر مفيد بود ولي برابر با آن نبود
بررسي و معرفي گوستاوليندر و هنري پيچ رابينسون
دوره اي كه عكاسي هنر خوانده ميشد
جريان عكاسي طبيعت گرايانه
بررسي و معرفي پيتر هنري امرسون
دوران پيكتوراليسم
معرفي نظريه ها و عكاسان اين دوره
معرفي گروه عكاسان جدايي طلب
معرفي و بررسي آلفرد استيگليز و نقش مهمي كه گروه عكاسان جدايي طلب در هنري شدن عكاسي داشت.
این نشست در تاریخ ۳ آبان ماه از ساعت ۱۶ الی ۱۸/۳۰ در نگارستان امام خمینی برگزار می‌گردد.

نویسنده : تیم تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.