قراردادهای رسانه عامل تعیین کننده ای است

قراردادهای رسانه عامل تعیین کننده ای است

فروغ اشکانیان /گروه تحریریه کانون عکس اصفهان:

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان روز چهارشنبه 12 دی ماه 1397 جلسه ای با عنوان “زوال رسانه در هنر معاصر” با حضور سهند ابر، عکاس و مدرس سرشناس اصفهانی برگزار کرد. سهند ابر در ابتدای جلسه به تعریف رسانه و مدیوم پرداخت و گفت: رسانه ابزاری ست برای برقراری ارتباط و حامل و واسط پیام است و هنر خود یک رسانه است. وی سپس به نظریه ارتباط یاکوبسن و نقش پیام،گیرنده و فرستنده و رابطه ی آنها با پیامی که بین هنرمند و مخاطب ردوبدل می شود، اشار کرد. سپس بچه های کانون تعاریفی از رسانه ارائه دادند و گفت و گو بین اعضای شرکت کننده و استاد مدعو شکل گرفت؛ و ابر با توضیحاتی در مورد بستر و حامل پیام در هنر به صحبت های خود ادامه داد.وی در پاسخ به این پرسش که هنر چگونه پذیرفته می شود و ذائقه مخاطب چطور شکل می گیرد توضیح داد: هرچیزی برای پذیرفته شدن به یک سری قراردادها نیاز دارد که توسط سیاست، اقتصاد، مذهب، قدرتهای هنری، اقتصاد هنر، و غیره تعیین می شود. بنابراین قراردادهای رسانه تعیین کننده هستند برای مثال نسبت های طلایی در دوران یونان باستان که کشوری دارای قدرت بود به هنر تحمیل شد. بنابراین حضور این نسبت ها برای “هنری” تلقی شدن یک اثر، واجب شد. سهند ابر با اشاره مجدد به نظریه یاکوبسن از هنرمند به عنوان فرستنده با میزانی دانش و اگاهی و مخاطب را همان گیرنده خواند و اضافه کرد: در این میان پیام برای پذیرفته شدن گرفتار قراردادهای فوق الذکر است. وی در ادامه به گفته ی دریدا که رسانه ماهیت حقیقی ندارد اشاره کرد و آن را به فضای عصر حاضر مرتبط ساخت. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دیگر عوامل، امروزه مدیوم در واقع ذهن و مفهوم است و دیگر مهم نیست چه وسیله ای کار را انجام می دهد، بلکه ارزش هنر را تفکر پشت آن مشخص می کند. و آنچه اهمیت پیدا کرده است نوع انتخاب و نحوه ی استفاده ی هنرمند از مدیا است.سهند ابر اضافه کرد : فضای هنر به سمت استفاده ی بین رسانه ای گرویده و ترکیب رسانه ها می تواند به ایجاد بینش جدید کمک کند ک البته امری دشوار است چرا که به مطالعه و تحقیق نیاز دارد. او در پایان جلسه صحبت های خود را با این جمله که “در عصری هستیم که همه چیز درست و نسبی است” به پایان رساند.

نویسنده : تحریریه
بدون ديگاه

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.